. .

Ssint Meärte

Ssint Meärte es oall wer op Rett, oh wat en Freud!
Heän brengt oak oall die Keender met, oh wat en Freud!
 
Refrain:
Rick on eärem, gruet on kleen,
oalles löpt doan beijien
jidder heät draan gedoch
on sin Lööch metgebroch!
Oh – wat en Freud!
 
Weän Oappele, Nööt on Peeren heät, oh wat en Freud!
Deän gövt oak wat de Keender met, oh wat en Freud!

Refrain
 
Ssint Meärte es enne gujen Hier, oh wat en Freud!
Heän heät oak oall die Keender geer, oh wat en Freud!
 
Refrain
 
Ssint Meärte es oall wer gedoen, oh wat en Freud!
Dröm welle weij na Huus wer gohen, oh wat en Freud!
 
Refrain